(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ธรรมเป็นของเก่า + การให้อภัย + เสือเพลินกรง + แปลกเข้าไว้ พยายามอย่าให้เหมือนใคร Rock star ไร้แสง | คนค้นฅน  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:08:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
" ธรรมเป็นของเก่า " ( หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี )

" ถ้าหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ ธรรมอันนี้ก็ไม่มีอยู่ในโลกนี้เสียแล้ว ทั้งที่ของมีอยู่แล้วมนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้ หาธรรมะไม่ได้ หาอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น

ท่านจึงเรียกว่า " ธรรมเป็นของเก่า " เพราะบาปบุญเหล่านี้แต่ไหนแต่ไรมันหากมีมาแต่เดิม ไม่มีใครมาตกแต่งขึ้นคนผู้กระทำ บาปและบุญก็เอาของเก่า คือ กาย วาจา และใจนี้มาฟื้นฟูเอาบาปและบุญของเก่า ผู้กระทำเอามากระทำใหม่จึงเรียกว่าของใหม่ คือผู้กระทำมาทำใหม่นั่นเอง แท้ที่จริงแล้วก็ของเก่านั่นแหละ

พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเอาธรรมของใหม่มาจากไหน ธรรมเป็นอยู่แต่เดิม แต่พระองค์ทรงค้นคว้าพบของเดิมจึงเรียกว่าได้ตรัสรู้ และเมื่อพระองค์ปรินิพพานก็ไม่ได้เอาธรรมนั้นไปด้วย ธรรมทิ้งอยู่ในโลกนี้แหละ พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติขึ้นในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน "

" เทสรังสีอนุสรณ์ "
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
( หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี )

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%BA%E0%B8%A3%E0%B9%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B5.803233/


   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
ถ้ามนุษย์ไม่มีธรรมะ

https://youtu.be/BdWlGeuKe4Y?si=jIevLYTU1Q_NzI7A

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
ความเห็นแก่ตัว

https://youtu.be/5KNutCFQmqw?si=_Z5ECD0YIigcwxLG

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
การให้อภัย

https://www.youtube.com/watch?v=NZskKbm7KU0   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
วิวัฒนาการเงินตราไทย “ ตราสารทางการเงินรูปแบบใหม่ : บัตรเครดิต ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/tWSpyFPCzJU?si=IpaySsbLEqKOxuuN

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
แนะนำห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ( Intensive Chinese Program ) สถาบันขงจื่อโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

# ขอขอบคุณ TMC channel โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/QybgFJWlGwo?si=_PhnCdraaCOPnl-s
   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
เซเว่นอีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022 รางวัลเชิดชู SMEs ไทย สู่สากล : FEED

# ขอขอบคุณ FEED channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/5gbaIIynRDQ?si=zle64pQ15d-mnXNN


   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:36:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
หลงกรุง ตอนแรงบันดาลใจ HD

# ขอขอบคุณ Longkrung Thai PBS channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/1gIsPaqNSqQ?si=DgA5HO0R7rOqUv90

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:39:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
EP.37 เสือเพลินกรง

# ขอขอบคุณ Bangkoknoi Book Review channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

นิยายเรื่องนี้สนุกมาก ๆ ผมมีหนังสือด้วย ใครสนใจก็ลองซื้อมาอ่านดูครับ #

https://youtu.be/9Lqkd-mZZOc?si=WoGM0fLs_oM9P6eQ

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 8:51:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.17 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/6WEiEv9o99Q?si=-PabzJvyfv4OkWcF

ตายแล้วไปไหน Vol.17 Part 2/4
https://youtu.be/FESvp5Wlztk?si=jDXtWOtveCdlTzhu

ตายแล้วไปไหน Vol.17 Part 3/4
https://youtu.be/FMEZ3mUc2Po?si=xifZxE_k0RDL4fXi

ตายแล้วไปไหน Vol.17 Part 4/4
https://youtu.be/FZq7ZgqyvWk?si=ZC3YmM-YzBCZD-2-

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:06:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
แปลกเข้าไว้ พยายามอย่าให้เหมือนใคร Rock star ไร้แสง | คนค้นฅน

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ui2bXKTRwgs?si=dIj2_QQ4zIduADH_

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:09:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ขอให้เป็นเช่นวันก่อน : XYZ

# ขอขอบคุณ Thai XYZ fan club channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/9GiMU--dqME?si=WzQkFnI5Ff0sMi3o

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
ไอติม : เอ็กซ์วายแซด ( วง XYZ )

https://youtu.be/gJ5ItndZSAA?si=vK3ijzu7VS0qXV1L
   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:22:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
Destiny - Q Flure [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ]channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/8lQK39m1CT0?si=0MUY6sBeJ_Z8o7Fc

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
Q Flure - กันและกัน [ Official MV ]

https://youtu.be/DnQS-kn06EE?si=WeBZ7_B009tcrnWJ


   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
Made In Dojo City 3 - เหนื่อยไหม ? ( Nurah Mai )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/FFV5ze49BOQ?si=vjQvUdfitgO0nNLU

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
ชมรมขนหัวลุก | ตอนฆาตกรรมเร้นลับ

# ขอขอบคุณ Workpoint Classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/sAjIOieZRxQ?si=ehadIdV4WsKAb2-J

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:38:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.9 ตอนที่ 1/8 | 28-09-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/KuT50awYQK8?si=h3R3lFpH_q4U5hW7

   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:39:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.9 ตอนที่ 2/8 | 28-09-64 | Ch 3 Thailand

https://www.youtube.com/watch?v=ISpbvApgri8


   rockonyou      25 ก.ย. 66   เวลา 9:47:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      25 ก.ย. 66   เวลา 10:37:00    IP = 125.27.157.141
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ


   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      25 ก.ย. 66   เวลา 15:02:00    IP = 184.22.37.143
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 22  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัยกับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับ


   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:34:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket