(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  โอวาทธรรม + ทบทวนการปฏิบัติ + คนค้นฅน : ห้องเรียน 1 บาทของป้ามณีกับห้องเรียนบนเวทีของครูธวัช + ปลด Rock - ROCK BROTHERS  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 6:30:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
โอวาทธรรม

โอวาทธรรม
พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตามหาบัว ญาณสมุปนุโน
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ. อดรธานี

การคลี่คลาย การพิจารณาทางด้านปัญญา
ก็เพื่อแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลาย ซึ่งปีนเกลียวกับ
ธรรม คือ ความจริงล้วน ๆ ออกโดยลำดับ
จิตจะเปิดเผยตัวเองขึ้นอย่างชัดเจน
ความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกาย เมื่อพิจารณา
จนถึงขั้น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างซึ้งภายในใจ
แล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้ จะสลัดอุปาทาน
ความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกโดยสิ้นเชิง
รู้ประจักษ์กับจิต กาย เวทนา ก็สักแต่ว่าเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมัน เป็นความจริง
แต่ละอย่าง ๆ กายก็ไม่ทราบความหมาย
ของทุกข์เวทนา หรือสุขเวทนา
อุเบกขาเวทนา เวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนา
ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ก็ไม่ทราบ
ความหมายของตน และไม่ทราบความหมาย
ของกาย ของใจ เป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้น
ตามหลักความจริงของตน
แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.64384/

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 6:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
โอวาทธรรม
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
( หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี )
วัดหินหมากแป้ง จ. หนองคาย

หลักอนัตตาในทางพระพุทธศาสนา
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบ
พระองค์มิได้ตรัสว่าอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตน
มีตัว เป็นของว่างเปล่า พระองค์ตรัสว่า
ตัวตนคือร่างกายของคนเรา
อันได้แก่ขันธ์ทั้ง ๕ นี้ มันมีอยู่แล้ว
แต่จะหาสิ่งที่เป็นสาระในขันธ์ ๕ นั้นไม่มี
ดังนี้ต่างหาก เมื่อสรุปให้สั้น ๆ แล้วผู้ที่ยังยึด
อัตตาอยู่พระองค์ก็สอนให้ประกอบภารกรรม
เพื่อประโยชน์แก่อัตตาโดยทางที่ชอบที่ควรไปก่อน
จนกว่าผู้นั้นจะเห็นชัดแจ้งด้วยตนเองว่า
สิ่งที่เราถือว่าอัตตาอยู่นั้น แท้จริงแล้วมิใช่อัตตา
มันเป็นเพียงมายาหรือของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ แล้วพระองค์จึงสอน
อนัตตาที่แท้จริง​

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.64384/

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 6:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
ประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้ : สุโขทัย “ จารึกสุโขทัยทาจากหินประเภทใด ? ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/KSh9ULtyB9I?si=9ZMOtGFLZwCMx3nL

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 6:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
ทบทวนการปฏิบัติ

https://youtu.be/KwnQtkY_644?si=jPEutlrpHHu9lIYP

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 6:42:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
แรงบันดาลใจกลายเป็นนักเขียน

https://youtu.be/uaycw-8nvqU?si=6_CtPUqkvT2gvOrE

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 6:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ฟรี ค่าธรรมเนียม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/GGDsroV7TrQ?si=2GR7j3ElyTX7xY7n

สืบจากศพ l เรื่องจริงผ่านจอ 23 มกราคม 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/OQrIilx6Z-U?si=gRgyCLHYD-c16dhR   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 7:06:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
คนค้นฅน : ห้องเรียน 1 บาทของป้ามณีกับห้องเรียนบนเวทีของครูธวัช | FULL ( 24 เม.ย.61 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขออนุโมทนากับป้ามณีด้วยครับ ยอดเยี่ยมมาก ๆ ครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=YN-rj6HH0lU


   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 7:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 - Question Words - ครูสุวดี เมืองสุข

# ขอขอบคุณ TMC channel โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/HnLLerlHwwk?si=KMd8D0oB6_rfKAdl

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 7:28:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.18 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Kas9ryRzM8E?si=iNninU0y-uplntr0

ตายแล้วไปไหน Vol.18 Part 2/4
https://youtu.be/qCx_hs4hgHA?si=ES3lrHp_pEUezZ8u

ตายแล้วไปไหน Vol.18 Part 3/4
https://youtu.be/wNARNGq-xLc?si=_w0XclJ7Bu0_o2Wc

ตายแล้วไปไหน Vol.18 Part 4/4
https://youtu.be/0PM6_Z05k2I?si=96r303_cumeLgaKp

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 7:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
# ขอแก้ตรง vdo ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 - Question Words - ครูสุวดี เมืองสุข หน่อยครับ

ตรง 16. What kinds of food ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น What kind of food มากกว่า

และ 10. How did you get there ? I get there by plane ผมคิดว่ามันควรจะเป็น I got there by plane มากกว่า

2 ตัวอย่างที่ผมแก้ไป ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริง ๆ เค้าใช้ได้ 2 แบบรึเปล่าแบบใน vdo ถ้าใช้ได้ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ แต่ถ้าไม่ใช่ก็เอาตามแบบที่ผมบอกครับ แหะ ๆ

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 7:56:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
กระบี่มือหนึ่ง : คอปเตอร์บังคับ ( 4 พ.ย.56 )

https://youtu.be/OEShWvIiHlA?si=LR-b4EN0AYA7GwH4


   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 7:57:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ปลด Rock - ROCK BROTHERS

# ขอขอบคุณ Banana Max TV มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/live/ZMYZvSUEA5k?si=-EFWdZ-ewbjxPCRV

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:03:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
คนละ Hook กับ อี๊ด FLY

https://www.youtube.com/live/i4zRzL7pSgw?si=QwaplD1GbXLNv8bj

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
วันเบิกบาน : เอ็กซ์วายแซด ( วง XYZ )

# ขอขอบคุณ Thai XYZ fan club channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ui5YgpDfqd0?si=4_NXuy9xIF1NMbQx

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:19:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
คิดไม่ออก ( Kid Mai Aok ) - live : เอ็กซ์วายแซด ( วง XYZ )

https://youtu.be/WGC8lHUklEQ?si=y8B4z4zn9_6xTLMd


   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
Crescendo - รู้บ้างไหม ? [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ]channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/c_e4NBzbN-E?si=um-zzb19aM1NZmgd

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:24:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
Crescendo - โลกหมุนด้วยความรัก [ Official MV ]

https://youtu.be/MUjQHeiMUpw?si=dRHfyvUWtcJm2yUB


   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
Made In Dojo City 3 - รู้ไหม ? ( Do You Know ? )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/srjR6uZ4lmE?si=ZnDET4Y_OLzbX3aB

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
ชมรมขนหัวลุก | ตอนงานบุญสีเลือด

# ขอขอบคุณ Workpoint Classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/kfHOz5UQgyU?si=vL8cE4mRhWboDYtl

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.9 ตอนที่ 3/8 | 28-09-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/RtOkPuE8It0?si=gBqEA9Jl-KE0XZkP

   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 21  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.9 ตอนที่ 4/8 | 28-09-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/0SOkLkd6alQ?si=2SL5Lim0lt1ckxmI


   rockonyou      26 ก.ย. 66   เวลา 8:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 22  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      26 ก.ย. 66   เวลา 13:34:00    IP = 184.22.37.143
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 23  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      27 ก.ย. 66   เวลา 6:55:00    IP = 125.27.204.248
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 24  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัยกับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับ


   rockonyou      27 ก.ย. 66   เวลา 9:14:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket