Home | Login | คอร์ด/เนื้อเพลง | Webboard | Classifieds | Music Jobs (หางาน) | TV / Video

(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อานาปานสติกรรมฐาน + น้ำใจยามภัยมา + ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ - ลุงคิดกับหลานชิดชัยและแดนศิวิไลซ์สุดขอบฟ้า ( OFFICIAL AUDIO )  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 10:47:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
อานาปานสติกรรมฐาน...หลวงปู่มั่น

โยคาวจรกุลบุตรผู้เจริญอานาปานสติกรรมฐานพึงเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าหรือโคนไม้หรืออยู่ในเรือนโรงศาลากุฏิวิหารอันว่างเปล่า เป็นที่เงียบสงัดแห่งใดแห่งหนึ่งอันสมควรแก่ภาวนานุโยคแล้ว พึงนั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้ให้มั่น คอยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก อย่าให้ลืมหลง เมื่อหายใจเข้าก็พึงกำหนดรู้ว่าหายใจเข้า เมื่อหายใจออกก็พึงกำหนดรู้ว่าหายใจออก

เมื่อหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็พึงกำหนดรู้ประจักษ์ชัดทุก ๆ ครั้งไปอย่าลืมหลง อนึ่งท่านสอนให้กำหนดนับด้วย เมื่อลมหายใจเข้าและออกอันใดปรากฏแจ้ง ก็ให้นึกนับว่าหนึ่ง ๆ รอบที่สองนับว่าสอง ๆ ไปจนถึงห้า ๆ เป็นปัญจกะ แล้วตั้งต้นหนึ่ง ๆ ไปใหม่ไปจนถึงหก ๆ เป็นฉักกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปถึงเจ็ด ๆ เป็นสัตตกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงแปด ๆ เป็นอัฏฐกะ แล้วนับตั้งแต่ต้นใหม่ไปจนถึงเก้า ๆ เป็นนวกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงสิบ ๆ เป็นทสกะ แล้วกลับนับตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ปัญจกะหมวด 5 ไปถึงทสกะหมวด 10 โดยนัยนี้เรื่อยไป

เมื่อกำหนดนับลมที่เดินโดยคลองนาสิกด้วยประการดังนี้ ลมหายใจเข้าออกก็จะปรากฏแก่โยคาวจรกุลบุตรชัดและเร็วเข้าทุกที อย่าพึงเอาสติตามลมเข้าออกนั้นเลย พึงคอยกำหนดนับให้เร็วตามลมเข้าออกนั้นว่า 1. 2. 3. 4. 5. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

พึงนับตามลมหายใจเข้าออกดังนี้ร่ำไป จิตก็จะเป็นเอกัคคตาถึงซึ่งความเป็นหนึ่ง มีอารมณ์เดียวด้วยกำลังอันนับลมนั้นเทียว บางองค์ก็เจริญแต่มนสิการกรรมฐานนี้ด้วยสามารถถอนนับลมนั้น ลมอัสสาสะ-ปัสสาสะ ก็ดับไปโดยลำดับ ๆ กระวนกระวายก็ระงับลงจิตก็เบาขึ้น แล้วกายก็เบาขึ้นด้วยดุจถึงซึ่งอาการอันลอยไปในอากาศ

เมื่อลมอัสสาสะ-ปัสสาสะหยาบดับลงแล้ว จิตของโยคาวจรนั้นก็มีแต่นิมิตคิลมอัสสาสะ-ปัสสาสะสุขุมละเอียดเป็นอารมณ์ เมื่อพยายามต่อไปลมสุขุมก็ดับลง เกิดลมสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นประหนึ่งหายไปหมดโดยลำดับ ๆ ครั้นปรากฏเป็นเช่นนั้นอย่าพึงตกใจและลุกหนีไป เพราะจะทำให้กรรมฐานเสื่อมไป พึงทำความเข้าใจไว้ว่าลมหายใจไม่มีแก่คนตาย คนดำน้ำ คนเข้าฌาณ คนอยู่ในครรภ์มารดาดังนี้แล

พึงเตือนตนเองว่าบัดนี้เราก็มิได้ตายลมละเอียดเข้าต่างหาก แล้วพึงคอยกำหนดลมในที่ที่มันเคยกระทบเช่นปลายจมูกไว้ ลมก็มาปรากฏดังเดิม

เมื่อทำความกำหนดไปโดยนัยนี้ มิช้าอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏโดยลำดับไป อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตในอนาปานสติกรรมฐานนี้ย่อมปรากฏแก่โยคาวจรต่าง ๆ กัน บางองค์ปรากฏดังปุยนุ่นบ้างปุยสำลีบ้าง บางองค์ปรากฏเป็นวงช่องรัศมีบ้าง ดวงแก้วมณีแก้วมุกดาบ้างบางองค์ปรากฏมีสัมผัสหยาบ คือเป็นดังเมล็ดในฝ้ายบ้าง ดังเสี้ยนสะเก็ดไม้แก่นบ้าง บางองค์ปรากฏดังด้ายสายสังวาลย์บ้าง เปลวควันบ้าง บางองค์ปรากฏดังใยแมลงมุมอันขึงอยู่บ้าง แผ่นเมฆและดอกบัวหลวงและจักรรถบ้าง บางทีปรากฏดังดวงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มี การที่ปรากฏนิมิตต่าง ๆ กันนั้นเป็นด้วยปัญญาของโยคาวจรต่างกัน

อนึ่งธรรม 3 ประการ คือ ลมเข้า 1 ลมออก 1 นิมิต1 จะได้เป็นอารมณ์ของจิตอันเดียวกันหามิได้ลมเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง ลมออกก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง นิมิตก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง

เมื่อรู้ธรรม 3 ประการนี้แจ้งชัดแล้วจึงจะสำเร็จอุปจารฌาณและอัปปนาฌาณ เมื่อไม่รู้ธรรม 3 ประการก็ย่อมไม่สำเร็จ อานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นไปเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกต่าง ๆ เป็นอย่างดีด้วยประการฉะนี้ ฯ

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.52264/

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 10:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
ประวัติศาสตร์ไทยน่ารู้ : สุโขทัย “ อักษรสุโขทัยพัฒนามาอย่างไร ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/1b70mZk6jbw?si=ZdWELh4r8mhGp_tN

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 10:57:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
ความเห็นแก่ตัว

https://youtu.be/5KNutCFQmqw?si=Vhp9O1mP2ZZg1XwF

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 10:59:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
น้ำใจยามภัยมา - พระไพศาล วิสาโล

https://www.youtube.com/watch?v=lLyRYE8sIZw

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
กระบี่มือหนึ่ง : ดรัมเมเยอร์เอ็กซ์ตรีม ( 22 มิ.ย 58 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/MMuTwDc6IR8?si=Wj7fupEZi22Dwzav

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.23 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/NoNQFrJ3W68?si=nMhwBej7U-d9srdm

ตายแล้วไปไหน Vol.23 Part 2/4
https://youtu.be/3JsimM4v_Fk?si=A8jiHtxdqLj_z3fC

ตายแล้วไปไหน Vol.23 Part 3/4
https://youtu.be/-GYhu0qaFTU?si=WkIDv3taCLwezEPh

ตายแล้วไปไหน Vol.23 Part 4/4
https://youtu.be/Ex1d6uls9Wg?si=6tq6FS38J4SwOJI9

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:46:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ - ลุงคิดกับหลานชิดชัยและแดนศิวิไลซ์สุดขอบฟ้า ( OFFICIAL AUDIO )

# ขอขอบคุณ Onpa Music channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://www.youtube.com/watch?v=_3GYrScyS4U


   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:48:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
Toom Talk EP.4 : ก้าวแรกสู่อาชีพ " นักดนตรี " ของ อ.ตุ้ม วีระ โชติวิเชียร

# ขอขอบคุณ วีระ โชติวิเชียร channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/i7JWf8w0EwI?si=Bgj4TYAVvHJpk5Ip

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:52:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
Coming Soon

https://youtu.be/VIR_4ripBKc?si=ocStuJxMNNoPhJIx

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:56:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
ไม่เป็นไร พอทนได้ : เอ็กซ์วายแซด ( XYZ )

# ขอขอบคุณ Thai XYZ fan club channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/V6jTcXggU70?si=1VkwNvFnugYTYcq6

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 11:59:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
คิดไม่ออก ( Kid-Mai-Aok ) : เอ็กซ์วายแซด ( วง XYZ )

https://youtu.be/ZuBUn6NWHh8?si=bKPtsQQZjLkq5y2k
   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 12:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ชมรมขนหัวลุก | ตอนซากฝัน

# ขอขอบคุณ Workpoint classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Auvb94UOilQ?si=Xbl_k-ggKiiF4Zx3

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 12:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.10 ตอนที่ 5/8 | 04-10-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/qNojyInLn00?si=SGcHQKjnpH2Z2_1Z

   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 12:09:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.10 ตอนที่ 6/8 | 04-10-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/k8a_snXHGik?si=k4Q23sbCMhf0XW2k


   rockonyou      1 ต.ค. 66   เวลา 12:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      2 ต.ค. 66   เวลา 9:27:00    IP = 125.26.36.82
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket