(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  วิถีแห่งการปฏิบัติ วิถีแห่งพระอาจารย์มั่น วิถีแห่งโยมมารดา + คบกับธรรม + ถอนวิญญาณ / พี่โก้พริ้ว ณ ราชบุรี เล่าเรื่องผี  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 8:54:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
วิถีแห่งการปฏิบัติ วิถีแห่งพระอาจารย์มั่น วิถีแห่งโยมมารดา

คอลัมน์วิถีแห่งพระอาจารย์ใหญ่

โดย ดวงเดือน ประดับดาว

สายสัมพันธ์ทางธรรมระหว่าง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กับ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งแนบแน่น

พูดตามภาษาชาวบ้านก็คือมองตาก็รู้ใจ

แทบมิได้สื่อสารด้วยคำพูดอันไร้สาระ ตรงกันข้าม แต่ละคำเลือกสรรมาอย่างประณีต บรรจง

พูดน้อย

ภายในลักษณาการพูดน้อย อีกด้านหนึ่งกลับสะท้อนการนำไปครุ่นคิดและลงมือปฏิบัติอย่างอุกฤษณ์

เป็นการทำมากกว่าพูด

หลังจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ชี้แนะแนวทางอันได้มาจากการปฏิบัติที่เป็นจริงของท่าน โดยเฉพาะจากถ้ำสาริกา นครนายก และจากถ้ำสิงโต เขาพระงาม ลพบุรี ให้กับพระครูสีทา ชยเสโน

ท่านก็ลงมือปฏิบัติ กระทั่งสามารถพิจารณาเห็นกายและเกิดนิพพิทาญาณ ความเบื่อหน่ายสามารถทวนกระแสจิตเห็นตัวผู้รู้เห็น

จากนั้นได้เชิญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มารับฟัง แล้วท่านก็รำพึงว่า

ศิษย์ของเรารูปนี้นับว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีมากเหลือเกิน

เพราะเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมอันแท้จริงแล้วก็ไม่ลืมครูบาอาจารย์ อุตส่าห์มาแนะนำให้เราได้รู้ได้เห็น

และเป็นการถูกต้อง

แม้เราจะเป็นพระผู้เฒ่า เป็นถึงอาจารย์ ถ้าจะพึงมัวถือแต่มานะทิฐิก็คงไม่สามารถฟังธรรมจากศิษย์ที่มีความสามารถในธรรมได้

แต่ก็ดีที่มีศิษย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก

อันว่าศิษย์นั้นถ้าดี ผู้เป็นครู เป็นอาจารย์ ก็พลอยได้รับเกียรติและชื่อเสียงตามไปด้วย

นี้ก็เป็นเช่นนี้

ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมโดยทั่วไป สุดแล้วแต่ผู้ใดจะมีความสามารถ เมื่อผู้มีความสามารถมากก็แนะนำบอกกล่าวแก่ผู้มีความสามารถน้อย ก็จะทำให้สัตถุศาสนากว้างขวางออกไป

มิใช่ว่าใครจะว่าเราใหญ่เราโต เป็นอาจารย์เป็นอุปัชฌาย์

เรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกีดขวางการที่จะศึกษาธรรมอันยิ่งให้ตน

นี่เป็นทางเสื่อมแก่ตนและผู้อื่นอย่างใหญ่หลวง

แต่เราเองมิได้คิดเช่นนั้น เราได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสมณธรรมตามที่ศิษย์ของเราแนะนำให้จนเกิดผล และเราบัดนี้ก็จะสามารถสอนใครต่อใครให้ดำเนินการตามแนวนี้

อันเป็นทางถูกต้องแก้ความสงสัยได้

เมื่อรำพึงจบพระครูสีทา ชยเสโน ก็นั่งนิ่งเหมือนเป็นปกติ

เป็นการนั่งนิ่งโดยไม่มีคำพูดใดปรากฏออกมาอีก คล้ายกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการพูดก็พูดให้ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รับฟังจนหมดสิ้นแล้ว

พระอาจารย์มั่นเห็นพระครูนั่งนิ่งเฉยอยู่นานก็ขออำลากลับ

ปีเดียวกันนั้นเองพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็ได้พบโยมมารดาของท่าน นางจันทร์ แก่นแก้ว

เป็นการพบที่บ้านเกิด คือ บ้านบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นการพบเพื่อขอร้องโยมมารดาให้พยายามปฏิบัติจิตอันเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ เมื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต แนะนำให้แล้วท่านก็ลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการ

จิตก็เป็นไปได้ตามจริงที่เกิดขึ้น

จากนั้นโยมมารดาก็ออกบวชชี ยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยอธิษฐานนอนตะแคงข้างขวาตลอดชีวิต

รับประทานอาหารมื้อเดียวและออกธุดงค์ไปในถิ่นกันดารเช่นเดียวกับพระ

ความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กับ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นเช่นนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กับโยมมารดาเป็นเช่นนี้

เป็นความสัมพันธ์ฉันศิษย์กับอาจารย์ เป็นความสัมพันธ์ฉันบุตรกับมารดา

กระนั้นที่เชื่อมร้อยและยึดโยงของทั้งสองฝ่ายให้แนบแน่นกันอย่างลึกซึ้งกลับเป็นสายสัมพันธ์ในทางธรรม ธรรมอันมีพื้นฐานอยู่กับการปฏิบัติที่เป็นจริง

ความก้าวหน้าของ " โยมมารดา " ยังมีรายละเอียดต่อเนื่องที่น่าศึกษายิ่ง

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2.54984/
   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
วันสำคัญในอดีต “ 7 มกรา วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฯ ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/M6I6fEDBWJ8?si=v5SKU3gB8LUjU3oD


   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
คบกับธรรม

https://www.youtube.com/watch?v=Q3sa4dK3nqU

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
ดูให้ดีมีแต่ได้

https://youtu.be/edNWD-dAWY4?si=Mubqvn67xeV5dU2D

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
สังคมศึกษาพื้นฐาน ม.5 - ภัยธรรมชาติ - ครูจริยา ภูริธิติมา

# ขอขอบคุณ TMC channel โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/IIL4HlwohNk?si=_fBc7iZoFsnapTl2

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
ดื่มกาแฟสะเทือนทั้งป่า

# ขอขอบคุณ โจน จันใด ชีวิตง่าย ๆ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/hqO8yjHGC28?si=L6m56ZxSykRSvY80   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.26 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/PIlvNgLLkvk?si=31VVzuhXTS4Cv38i

ตายแล้วไปไหน Vol.26 Part 2/4
https://youtu.be/FUzC22dgumE?si=y5yI5B8xRFizLj7r

ตายแล้วไปไหน Vol.26 Part 3/4
https://youtu.be/l1J92GDN6lM?si=SFbVAzx2NFlL91sf

ตายแล้วไปไหน Vol.26 Part 4/4
https://youtu.be/H5lbMxrWgtE?si=jUidgrVqjnooHXBs

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:46:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
Toom Talk EP. 7 : เพลงที่ยากที่สุดสำหรับ อ.ตุ้ม วีระ โชติวิเชียร

# ขอขอบคุณ วีระ โชติวิเชียร channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/gEyL3PWPoJo?si=lvUopTBka-29MRBR

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
Still Got the Blues ( Gary Moore ) Cover by วีระ โชติวิเชียร

https://youtu.be/u6OCEoA-938?si=2EXGxqvMgdeaXmJc

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 9:53:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
Groove Riders - พบกันบนดวงดาว ( Nasa ) [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/T9b-pq96Kfg?si=GTyDb6a9F0RzLdlX

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
Crescendo - ความจริงในใจ [ Official MV ]

https://youtu.be/jcHFVcHj_xE?si=215wiCPyhYzglosm


   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:02:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Made In Dojo City 3 - คู่กัน ( We Couple )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/DvqxiKUyNf4?si=P6lrWM3_9vUeQ_HI

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
ชมรมขนหัวลุก I-GHOST | ตึกชั้น 5

# ขอขอบคุณ Workpoint classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/6o9lzw7zbIU?si=aKqb4n1XQYXIafn1

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:08:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
ถอนวิญญาณ / พี่โก้พริ้ว ณ ราชบุรี ( เล่าเรื่องผี )

# ขอขอบคุณ Ghost story - 2 คนเล่าเรื่องผี channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/KKNY-eQFodQ?si=EPfNYvhq4HR7XWex   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.11 ตอนที่ 3/8 | 05-10-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Cr1I3sVx33w?si=xBvGUKUeH-F4H8Bp

   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.11 ตอนที่ 4/8 | 05-10-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/bV68zWvw8W8?si=umVHAEzBBjtvIS-k


   rockonyou      4 ต.ค. 66   เวลา 10:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      4 ต.ค. 66   เวลา 10:14:00    IP = 184.22.22.73
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 18  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      5 ต.ค. 66   เวลา 8:12:00    IP = 125.26.215.51
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 19  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัยกับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับ


   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:08:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket