(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  อานิสงค์ของการรักษาศีล + ธรรมะคือตัวสติ + หลงกรุง ตอนหวนอดีต + " ขนมครกเศรษฐี " ขนมครกโบราณ ขายจนส่งลูกเรียนเมืองนอก !  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 9:57:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
อานิสงค์ของการรักษาศีล

คำว่าศีลได้แก่สภาพเช่นไร ? ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควร ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปในขอบเขตของศีลที่เป็นสภาพปกติศีลที่เกิดจากการรักษา มีสภาพปกติ ไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่เกลียด นอกจากความปกติก็งดงาม ทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็นศีล เป็นธรรม

เราควรรักษาศีล 5

สิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียนข่มเหงและทำลายคุณค่าแห่งความเป็นอยู่ของเขาให้ตกไป

สิ่งของใครใครก็รักและสงวน ไม่ควรทำลาย ฉกลักปล้นจี้ เป็นต้น อันเป็นการทำลายสมบัติและทำลายจิตใจกัน

ลูกหลาน สามี ภรรยา ใคร ๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน เป็นการทำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปมากไม่มีประมาณ

มุสา การโกหกพกลมเป็นสิ่งทำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี แม้เดรัจฉานเขาก็ไม่พอใจกับคำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหก หลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย

สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมทำให้คนดีดีกลายเป็นคนบ้าได้ ลดคุณค่าลงโดยลำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์จีงไม่ควรดื่มสุรา เครื่องทำลายสุขภาพร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการทำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน

อานิสงส์ของศีล 5 เมื่อรักษาได้ทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน

ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายมาราวีเบียดเบียนทำลาย

ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุก ไม่มีผู้คอยมา ล่วงล้ำกร้ำกราย ต่างครองกันอยู่ด้วยความสุข

พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ คำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ด้วยศีล

เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่ เหมือนคนบ้าบอหาสติไม่ได้

ผู้มีศีล......เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลกให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย

ผู้ไม่มีศีล .....เป็นผู้ทำลายหัวใจคนและสัตว์ให้ได้รับความทุกข์ร้อนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

โอวาทพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่มา : คัดลอกจากหนังสือมุตโตทัย การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
หน้า 38-39 พิมพ์เผยแพร่โดยธรรมสภา

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การรับธรรมะและนำไปปฏิบัติย่อมชนะการรับทั้งปวงเช่นกัน

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5.61668/

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
“ หนังสือเฉลิมพระเกียรติ : คำพ่อสอน ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/jNO7vjfNpBY?si=qaLjQH456Ot2QPWZ

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:07:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
ธรรมะคือตัวสติ : หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

https://www.youtube.com/watch?v=Kmp7MPooNGU

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:09:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
เราต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดมาไม่เพียบพร้อมเหมือนคนอื่น ? ท่าน ว. วชิรเมธี วิสัชนา

https://youtu.be/vrS-RscQd28?si=DA-iq-sChXSfRKYY


   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:10:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
สังคมศึกษาฯพื้นฐาน ม.4 - กฎหมายครอบครัว - ครูทัตพิชา ฤทธิ์แก้ว

# ขอขอบคุณ TMC channel โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/K_3IPULZMg4?si=Qq8s1NhVziE73HY3

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:16:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
หลงกรุง ตอนหวนอดีต HD

# ขอขอบคุณ Longkrung Thai PBS channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ZWPwgMBS-Dc?si=K61UjoggW4HMs2zb

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
สั่งอาหารมาที่บ้านดีมั้ยหรือทำอาหารกันเองที่บ้านดีมั้ย ? ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/UsCVm_M-Tog?si=7kpBvLSZasoSHDy1

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:23:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ " คิดถึง " โดย อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง

# ขอขอบคุณ วรรณกรรม review review วัฒนธรรม channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/E2L_ZWhCh4M?si=IyeWS2o-20GW2VrS

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
คนเราจะทำงานหนักได้นานแค่ไหน ?

# ขอขอบคุณ โจน จันใด ชีวิตง่าย ๆ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/t_iCy5_CYhs?si=CiBoAh7LPVwNA-NM

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:32:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
" ขนมครกเศรษฐี " ขนมครกโบราณ ขายจนส่งลูกเรียนเมืองนอก ! | ชิมเอง ถ่ายเอง ตัดเอง

# ขอขอบคุณ Fatty uncle 2499 channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/UW_0gqMHZaw?si=E1_MZQ4R5-nNzLIu


   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
เรื่องจริงผ่านจอ 16 มกราคม 2565

# ขอขอบคุณ เรื่องจริงผ่านจอ channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ixUPa2iskas?si=5EndP4kHURWd09qo

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:36:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.27 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ekRTpx7oNQk?si=oOtdaM01Yx46kFHK

ตายแล้วไปไหน Vol.27 Part 2/4
https://youtu.be/qit48-ZM2n0?si=_tgVA5T9hwL3VcjD

ตายแล้วไปไหน Vol.27 Part 3/4
https://youtu.be/i3o64CbIb74?si=zyimcH3I5vpKNW1j

ตายแล้วไปไหน Vol.27 Part 4/4
https://youtu.be/8ndduoRqgVg?si=xqWF7_uJXRuNxUKl

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 10:51:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
Toom Talk EP. 8 : อ.ตุ้ม วีระ โชติวิเชียร และวง Inferno

# ขอขอบคุณ วีระ โชติวิเชียร channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/p6_SZ0NixTM?si=GdU50vXd9uaWEs3T   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:02:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
กว่าจะถึงวันนั้น ( ภาพยนต์เรื่องพันธุ์ Rock หน้าย่น ) credit นักดนตรีดูที่ด้านล่างนะครับ

https://youtu.be/Tz0Qsx8veqQ?si=30O6OCxGWWwQiCkU


   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:11:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
Flure - ไม่แคร์ [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery Music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/nc8BVQ54iwE?si=oi0hngFFdL5pLzDv

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:15:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
Crescendo - ถ้ายังรัก [ Official MV ]

https://youtu.be/VOYTCuHytvA?si=kgOM-kQAIg1y_6Jq


   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
Made In Dojo City 3 - ไม่ชอบ ๆ ( Sick )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/vg7IgQ6ofio?si=efHN5z1x4VMQjoi4   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:22:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
ชมรมขนหัวลุก I-GHOST | โทรศัพท์

# ขอขอบคุณ Workpoint classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/SMeiM4esrHU?si=hQXaoCWkVOfnFtMw

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.11 ตอนที่ 5/8 | 05-10-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/56Nnxom6ccg?si=FP1GgqMpgCzmWpBj

   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:27:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.11 ตอนที่ 6/8 | 05-10-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/nsNIFEiNBBY?si=wkgyhCQSvmai3BkF


   rockonyou      5 ต.ค. 66   เวลา 11:32:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 21  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      6 ต.ค. 66   เวลา 7:06:00    IP = 125.26.215.51
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 22  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      6 ต.ค. 66   เวลา 9:37:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket