(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  จิตเคยรู้เคยสัมผัส + บทภาวนาก่อนฝึกสติเจริญภาวนา + ตะลึง ! คนญี่ปุ่นรักรำไทย รำสวยไม่แพ้คนไทย + การทำมะนาวดอง  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 9:25:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
จิตเคยรู้เคยสัมผัส ..

นะโม 3 จบ ...

ณ โอกาสนี้ใครเสวนาเรื่องจิตเคยรู้เคยสัมผัส ... จิตของเรามีสภาพจำ ระลึกได้ ... จิตเรารับสัมผัสจิตใจคน เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ สวรรค์ พรหม นรก ผีสางเทวดา มีจริง นั้นคือจิตเรามันระลึกได้มันสัมผัสได้ว่า เคยรู้เคยเป็นอยู่ในสภาวะต่าง ๆ นั้ๆ มันเลยมีความเชื่อลึกภายในว่ามีจริง... ภพชาติมีจริง คำว่าผีไม่ต้องอะไรมาก เคยเป็นมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ มันเลยเชื่อลึก ๆ ว่ามีไงล่ะ ไม่เห็นได้อาการสัมผัสทางกายมีบอก ขนลุกซู่เสียว ๆ สันหลัง ฯลฯ เป็นต้น ... เพราะจิตมันเคยเป็นเคยอยู่ในสภาวะนั้น ๆ มันเลยเชื่อลึก ๆ ส่วนความคิดหรือสัยยาตัวนั้นคือองค์ประกอบของร่างกาย ทำงานแค่เดี๋ยวนี้ ที่นี่ เวลานี้แต่ละอย่าง... สัยยามาจากได้เรียนรู้ได้เห็น ได้ยินได้ฟังในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ มันตามเราไปทุกภพทุกชาติไม่สมอง ประสาท ไม่เชื่อมกันมันก็ใช้ไม่ได้ ของเหล่านี้มัน เสื่อมสลายไปตามกาลมันไป มันไม่ได้ไปด้วยจิตของเรา สัมผัสของจิตมันก็คือการเห็นรู้ด้วยจิตนั้นล่ะ จิตเรามันท่องไปทุกภพทุกชาติ ไปอยู่ร่างกายนั้นร่างกายนี้ ยากดีมีจนมันแค่ปัจจัยมาจากสมบัติของจิต คือกุศลและอกุศลน้อมนำให้เกิด สิ่งเหล่านี้... บางคนกลัวการทำบาปเพราะจิตมันเคยอยู่ในนรกมาก่อน มันเลยขยาด.... ไม่กล้ากลัวบาป.... เข็ด ๆ ด้วยเหตุประการทั้งปวง ทุกข์มาจากไหน ? พระท่านรู้และตรัสรู้ มิต้องค้นคว้าให้เสียเวลา น้อมนำตามพระกรุณาประมาณมิได้ของท่าน ท่านให้รู้ว่าทุกข์ที่รู้ว่าทุกข์เกิดจากขันธ์ 5 หรือกายเป็นตัวกำหนดทุกข์ ต้องกินต้องเลี้ยงมัน ไม่ร่างกาย แล้วทำงานเอาเงินไปทำอะไรล่ะ ? ไม่กินไม่ใช้แล้ว ... เงินเมื่อก่อนก็ไม่มี สมมุติมาเอา เมื่อก่อนใช้น้ำใจแลกสิ่งของกัน เอาเงินไม่มีมาค้ำน้ำใจกัน... มนุษย์หนีความธรรมดามันเลยทุกข์ความธรรมไง ความธรรมก็คือสัจธรรม ทุกสิ่งเกิดขึ้นมา.... ตั้งอยู่... และดับไป... คือ อนัตตา เสื่อมสลายไปตามกาลหรือเสื่อมสลายไปในจิตใจเรา คือไม่สนใจไม่ยึดไม่ติดวางมันแล้ว มันก็ไม่สนสลายไปในจิตใจ ในที่สุดมันก็ไม่มีอะไร รู้ วาง ว่างเปล่านั้นเอง ... อะไรมันก็ อนิจจังมันก็ไม่เที่ยง ... เที่ยงแท้คือตายคู่กับทุกชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า " สัตว์ทุกตัวในโลกเกิดมาย่อมตายหมด " ... ไม่มีอะไรคงอยู่ .. อย่าคิดว่าตัวเขาตัวเราเลย มันก็จิตเท่านั้น มันท่องเที่ยวตามภพต่าง ๆ มันเท่าเทียมกัน มันรู้ได้มันหลุดได้ จิตเดิมมันเป็น ประภัสสร คือความเป็นประภัสสรด้วยไม่มีซึ่งกิเลส .... สมาธิทำให้เกิดปัญญา เมื่อเอา ปัญญามาวิปัสสนา เห็นความจริงแล้ววางมันเสีย ... สามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน ที่หมายของจิตคือนิพพาน

ด้วยก็มีเอวัง ณ ฉะนี้..........ขอเจริญในธรรม............โมทนาทุกสิ่งทุกอย่าง

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%AA.526/

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 9:34:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
“ หอธรรม วัดพระสิงห์ ”

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/dTBRYwxJ8l4?si=Xb6-iipgWMdieO3G   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 9:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
ความขัดแย้ง

https://youtu.be/2InWePKQ2xY?si=6_qThF2l3CdEqk-M
   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 9:43:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
บทภาวนาก่อนฝึกสติเจริญภาวนา

https://www.youtube.com/watch?v=6Jrsg7pNW10


   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 9:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
ทำความรู้จักนักเขียน " ตฤณภัทร " ก่อนละคร on Air

# ขอขอบคุณ วรรณกรรม review review วัฒนธรรม channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/s2QahL_PMo4?si=xDA8Z0tJham4Caqz   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
ตะลึง ! คนญี่ปุ่นรักรำไทย รำสวยไม่แพ้คนไทย | ดูให้รู้ Dohiru [ CC ]

# ขอขอบคุณ Thai PBS channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/2pEjj27yUMM?si=H0iySAtCllA2urFE   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:09:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
การทำมะนาวดอง

# ขอขอบคุณ sttipatee channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/I0hMgdUwf68?si=iECDYvUlvsHOHRwL

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:18:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
ชวนเปิดประสบการณ์ อุโมงค์ปอด Lung Tunnel

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/MYQC5inh3so?si=Hl_V90Ibi1TRQPl5   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
กระบี่มือหนึ่ง : เด็ก 3 ขวบ อ่านเขียนคล่อง ( 28 ก.ค. 57 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/cAg_i-NrfeU?si=W8JXGphG3srtnc33   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:23:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.34 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/EJ7dwAL_w1I?si=LTxPEMQE1xIqHnk2

ตายแล้วไปไหน Vol.34 Part 2/4
https://youtu.be/8265hnPT1cg?si=BYG1QzhBPSszIoXu

ตายแล้วไปไหน Vol.34 Part 3/4
https://youtu.be/26RExOMlW2s?si=uARWulxmeg-t1b1l

ตายแล้วไปไหน Vol.34 Part 4/4
https://youtu.be/uqI_4ulETaQ?si=b50jSLT-pbBgL4FP

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:34:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
baby panda's cute voice

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/48h0p5HGDtQ?si=jisQXEJ0RRLi1A6K

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:35:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Toom Talk EP.15 : วงมิติ Back Up ให้อัสนี-วสันต์

# ขอขอบคุณ วีระ โชติวิเชียร channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ANb9uXd59WI?si=fOO3x-8BxJyB-X3r

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:38:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
Final Countdown cover by อ.ตุ้ม วีระ โชติวิเชียร และวง Sweat Rock

https://youtu.be/8VpAtPy16Sk?si=1DnxrIReEQAF4PmF


   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:41:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
Crescendo - ใจกลางความเจ็บปวด [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การดื่มของมึนเมาเป็นอันตรายต่อสุขภาพ #

https://youtu.be/4UHH3geGVGM?si=B9Ai5GFwe8nsBoWZ

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:45:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
Flure - ปล่อยไปตามหัวใจ ( Let It Flow) [Official MV ]

https://youtu.be/7OM-Puc36H4?si=2lU3g5NNYIZpYW8e


   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:47:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
Made In Dojo City 3 - จะบอกกับเธอว่ารักเธอ ( Tomorrow )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/iAKX9NNeOcw?si=ht6fTvabl1U1pr3o

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:51:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
ชมรมขนหัวลุก I-GHOST | ห่วง

# ขอขอบคุณ Workpoint classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ih1w5NgYQOg?si=idcgvKpBaR_u8q2v

   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:55:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.13 ตอนที่ 3/8 | 12-10-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Cr1I3sVx33w?si=vZkguLUx2zEIY55M   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 10:57:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
# ลง vdo ข้างบนผิดตอนครับ ขอลงอีกที ขออภัย #

ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.13 ตอนที่ 3/8 | 12-10-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/mNaM23pZltE?si=KVNbDkIzJWaTguxr
   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 11:02:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.13 ตอนที่ 4/8 | 12-10-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/glMCg6pfcIU?si=GnQlwMOB-roHyvS2


   rockonyou      12 ต.ค. 66   เวลา 11:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 21  
 
อนุโมทนาครับ
ขอบคุณครับ

   สมาชิกแบบพิเศษ      Neng_ftc      12 ต.ค. 66   เวลา 11:20:00    IP = 184.22.39.160
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 22  
 
อนุโมทนาครับคุณ Neng_ftc ขอบคุณครับ คุณ Neng_ftc และทุกคนเช่นกันครับ ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับ


   rockonyou      13 ต.ค. 66   เวลา 10:30:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 23  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม


   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      13 ต.ค. 66   เวลา 11:25:00    IP = 171.5.221.205
สมาชิกแบบพิเศษ  
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket