(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  เห็นธรรมะคือเห็นความเป็นจริง + ข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ + Panda คลอดลูก + ต้อม เรนโบว์ ตำนานนักร้องเขี้ยวเสน่ห์ !!  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:23:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
พัฒนาจิตด้วยคติธรรม 18 พระอาจารย์

พัฒนาจิตชีวิตพัฒนา เพิ่มสุขลดสุก
ด้วยคติธรรม ๑๘ พระอาจารย์

๓. หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ส่วนธรรมะ ให้ดูที่จิตของตัวเอง ปฏิบัติที่จิต เมื่อเข้าใจจิตแล้วอย่างอื่นก็เข้าใจเอง หลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิต ให้กำหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองสึกซึ้งแล้ว นั่นแหละได้แล้วซึ่งหลักธรรม

ถึงจิตไม่สงบก็ไม่ควรให้มันออกไปไกล ใช้สติระลึกไปแต่ในภายในกายนี้ ดูให้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อสุภสัญญา หาสาระ แก่นสารไม่ได้ เมื่อจิตมองเห็นชัดแล้วจิตก็เกิดความสลดสังเวช เกิดนิพพิทา ความหน่ายคลายกำหนัด ย่อมตัดอุปาทานขันธ์ได้เช่นเดียวกัน

การศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟัง สิ่งที่ได้ก็คือสัญญา ( ความจำได้ ) การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติคือภูมิธรรม

การปฏิบัติให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสำรวม เพื่อความละ เพื่อความคลายกำหนัดยินดี เพื่อความดับทุกข์ ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมาน หรือแม้พระนิพพานก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้น ให้ปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ไม่ต้องอยากเห็นอะไร เพราะนิพพานมันเป็นของว่าง ไม่มีตัวตน หาที่ตั้งไม่มี หาที่เปรียบไม่ได้ ปฏิบัติไปจึงจะรู้เอง

ผู้ที่ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีล สมาธิ ปัญญา อย่างแน่วแน่ก็พอ ถ้าสวรรค์มีจริงถึง ๖ ชั้นตามตำราผู้ปฏิบัติดีแล้วย่อมได้เลื่อนฐานะของตนโดยลำดับ หรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะนี้ก็ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ ย่อมอยู่เป็นสุข เป็นมนุษย์ชั้นเลิศ

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-18-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.77446/

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:29:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
" เห็นธรรมะคือเห็นความเป็นจริง " ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )

" คำว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงของมีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมด มันเป็นอยู่อย่างนั้น มีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าธรรมะ

คำว่าเห็นธรรมะ คือเห็นจริงตามของที่มันเป็นเอง นั่นเอง มันเป็นอยู่อย่างไร ให้เข้าใจว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น เรียกว่าเห็นสภาพของธรรมะ

ตรงนี้แหละเป็นของสำคัญเห็นได้ยาก เพราะคนเรานั้นเห็นอะไรดูอะไรก็อยากจะดูของใหม่เรื่อยไป ของเก่าเลยลืมเสีย มันก็เลยไม่ซัดไม่เจนขึ้นมา หากันไปเถิดหาธรรมะ หาเท่าไรก็หาไป ถ้าไม่เห็นสภาพตามเป็นจริงแล้วก็ไม่เห็นธรรมะอยู่นั่นเอง "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

https://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.803752/


   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:31:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
บัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส. “ ส.ค.ส.แรกมีในเมืองไทย ”

/\

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WXxwmHS6Dv8?si=m4wcHcQ0m6l9sP0e

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:33:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
ข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

https://youtu.be/SQKl5LS_2TI?si=ueylm7eRGykYMo7C
   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:36:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
กตัญญูต่อพระมหากษัตริย์

/\

https://youtu.be/n94AXH3eSEk?si=29e7gSuQf_FJHa1n

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:37:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
/\

ภาษาไทยพื้นฐาน ม.3 - บทพากย์เอราวัณ - ครูธนยศ สุทธายศ

# ขอขอบคุณ TMC channel โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/UC7hqNzSdFI?si=-yCzt_UiPmbf-Lb5

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 7:54:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
Method ไม่ได้ออกเสียงว่า เมธอด !! ซื้อเวลา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

# ขอขอบคุณ Adam Bradshaw channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/vpQQ3vPQFpw?si=n9UKXoLm7BfgaGYi


   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
ระยะทางไม่ได้เป็นตัวกำหนดของเรา

# ขอขอบคุณ ดอยแม่สลอง สื่อสังคม Online channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WCBQi6UVlNc?si=WtjEgXunfm6LLE2P   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:11:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
กระบี่มือหนึ่ง : คลิปชวนอึ้ง | วาดรูปโฟโต้ชอปขั้นเทพ ( 13 มิ.ย.59 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WCBQi6UVlNc?si=FFfIjHzCWtZUfoDS

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:12:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
กระบี่มือหนึ่ง : คลิปชวนอึ้ง | วาดรูปโฟโต้ชอปขั้นเทพ ( 13 มิ.ย.59 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WCBQi6UVlNc?si=FFfIjHzCWtZUfoDS

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
กระบี่มือหนึ่ง : คลิปชวนอึ้ง | วาดรูปโฟโต้ชอปขั้นเทพ ( 13 มิ.ย.59 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WCBQi6UVlNc?si=FFfIjHzCWtZUfoDS

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:14:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.38 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/_a96dKjpoko?si=FOfdttb_QdK8gfmC

ตายแล้วไปไหน Vol.38 Part 2/4
https://youtu.be/OhjRuRbL264?si=Mem4JBCMxxHlhZJ7

ตายแล้วไปไหน Vol.38 Part 3/4
https://youtu.be/Gv1jlcabfZs?si=wIuW5Va5WzpAvLMV

ตายแล้วไปไหน Vol.38 Part 4/4
https://youtu.be/utc67kFLGpY?si=p5lRjEScc4GLQlVD

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:18:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
Panda คลอดลูก

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/5KIeatmMf4I?si=ZounGBU2ipUvOv2K

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:20:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
Everybody needs a friend cover by อ.ตุ้มวีระ โชติวิเชียร

# ขอขอบคุณ วีระ โชติวิเชียร channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/sYBKPJgcSAs?si=Qou1AlTEQzoJp6JI

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
ต้อม เรนโบว์ ตำนานนักร้องเขี้ยวเสน่ห์ !! | ย้อนวันวานตำนานคนบันเทิง

# ขอขอบคุณ 2020 ENTERTAINMENT channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/OpVCUy3bzyw?si=r2qSuVgzTJodq5Wc

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:32:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
Boyd Kosiyabong - เพลงรัก feat. Nop Ponchamni [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/nGtHFhjGRMg?si=9oShQfIq3jur7EXl

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:39:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
H - สาบาน [ จู๊ด..จู๊ด ] ( Swear )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/JcOmRx_QYhE?si=6FElsYorCyaNawdq

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:43:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
H - รักหรือเปล่านะ ( Is It Love ? )

https://youtu.be/o-MXoiDEH8s?si=cB4yUoCBfKizqP5q
   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:44:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
ชมรมขนหัวลุก | ตอนเย็นจับขั้วนรก

# ขอขอบคุณ Workpoint classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/u2LozCU-VfU?si=K73IY1jVf1f8swjn

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:48:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.14 ( ตอนจบ ) 5/8 | 18-10-64 | Ch 3 Thailand

# ขอขอบคุณ Ch 3 Thailand channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/p0YYLhdpCTk?si=DZOHvp_huKvn_bVE

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:49:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 21  
 
ดวงตาที่ 3 I See Dead People EP.14 ( ตอนจบ ) 6/8 | 18-10-64 | Ch 3 Thailand

https://youtu.be/AxkWxiwYdVQ?si=mATXLGyY9c1L49Wf


   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 8:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 22  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม

   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      16 ต.ค. 66   เวลา 8:51:00    IP = 171.5.246.107
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 23  
 
กระบี่มือหนึ่ง : คลิปชวนอึ้ง | วาดรูปโฟโต้ชอปขั้นเทพ ( 13 มิ.ย.59 )

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/MQNFTAe0uuM?si=5E8rwFXE1HeEV_6Y

   rockonyou      16 ต.ค. 66   เวลา 9:00:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 24  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      17 ต.ค. 66   เวลา 11:39:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket