(เพจ: โรงเรียนกีตาร์ไทย)


(เพจ: Guitarthai.com)
  ประโยคเด็ดหลวงปู่มั่น + การชนะโลก + " สุขภาพดีวิถีพุทธ " ทำได้จริงไหม ทำอย่างไร ? + บัลลังก์เมฆ Ep.01  
 
สวัสดีครับทุกท่าน อนุโมทนาครับrockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 7:48:00       พิมพ์   แจ้งลบ      IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 1  
 
ประโยคเด็ดหลวงปู่มั่น

" คนไม่สนใจธรรม ธรรมก็ไม่เข้าถึงใจคน จึงกลายเป็นคนก็สักว่าคน ธรรมก็สักว่าธรรม ไม่อาจจะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงธรรมให้ฟังทั้งพระไตรปิฎก จึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมา มันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือ ธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคน เหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้น "

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%94-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99.64666/


   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 7:50:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 2  
 
พัฒนาจิตด้วยคติธรรม 18 พระอาจารย์

พัฒนาจิตชีวิตพัฒนา เพิ่มสุขลดสุก
ด้วยคติธรรม ๑๘ พระอาจารย์

๔. หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี

ตามกระแสพระธรรมเทศนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทุกข์เป็นของไม่ควรละ แต่เป็นของควรต่อสู้ความทะยานอยากได้สุขหรือไม่อยากให้มีทุกข์ต่างหาก เป็นของควรละ ผู้ที่จะพ้นจากทุกข์ได้ในโลกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้น

ทุกข์กับความเพียรเท่านั้นที่มีค่ามากในโลกนี้ หากไม่มีทุกข์กับความเพียรเสียแล้วใคร ๆ ในโลกนี้จะไม่ทำความดีเพื่อพ้นทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าตลอดถึงพระนิพพาน

แท้จริงความนึกคิดไม่ใช่ทุกข์ แต่การไปยึดความนึกคิดมาเป็นของตนจึงเป็นทุกข์

หลักอนัตตาในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบ พระองค์มิได้ตรัสว่าอนัตตาเป็นของไม่มีตนไมมีตัว เป็นของว่างเปล่า พระองค์ตรัสว่าตนตัวคือ ร่างกายของคนเราอันได้แก่ขันธ์ทั้ง ๕ นี้มันมีอยู่แล้ว แต่จะหาสิ่งเป็นสาระในขันธ์ ๕ นั้นไม่มีดังนี้ต่างหาก

การเห็นความฟุ้งซ่านของจิตนั้นคือ " ปัญญาชั้นต้น "

คนใดว่าตนดีคนนั้นยังไม่ดี ใครว่าตนวิเศษวิโสหรือฉลาดเฉียบแหลมคนนั้นคือคนโง่

https://palungjit.org/threads/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-18-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C.77446/


   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 7:55:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 3  
 
การชนะโลก

https://www.youtube.com/watch?v=vH7YnFyhYYk

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 7:58:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 4  
 
เราแย่งชิงสิ่งสมมติ

https://youtu.be/wXn7Bd26epg?si=_6IzaI6c-UgiOFwJ

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 7:59:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 5  
 
ปากน้ำโพ

# ขอขอบคุณ จดหมายเหตุกรุงศรี ( Jod Mai Hed Krungsri ) channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/WZb03xypyac?si=K1Qz6HQwc3__4Cq5

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 8:05:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 6  
 
" สุขภาพดีวิถีพุทธ " ทำได้จริงไหม ทำอย่างไร ? - ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ตอบได้ # 106 กูรูทอล์ค EP.10

https://www.youtube.com/watch?v=D4bC4W3-RrY


   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 8:11:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 7  
 
ชีววิทยา ม.5 - ระบบหมุนเวียนเลือด - ครูปัญญา ภิรมย์จันทร์

# ขอขอบคุณ TMC channel โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/V9iZRcSFnMQ?si=EXGjdfMiNGsSCHxF   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 8:24:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 8  
 
องค์การ MACHA แห่งประเทศไทย

# ขอขอบคุณ Choojai and friends มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/Eev8E5_st1Q?si=POHDTtnftDsKu1T0

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 8:25:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 9  
 
เรื่องจริงจากคนที่เป็นพ่อ อยากเตือนคนที่คิดจะสูบบุหรี่ในบ้าน

# ขอขอบคุณ Social Marketing TH channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ddce548B8O4?si=JPzBQ2Mr6mLG_t48

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 8:29:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 10  
 
รวมฮิตกระบี่มือหนึ่ง : ช่างสายไฟฟ้าแรงสูง

# ขอขอบคุณ TV Burabha Official channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอให้พี่ ๆ ทีมงานทุกคนปลอดภัยตลอดไปครับ #

https://youtu.be/1TwcwVNtJks?si=uBvpVAsSDHTMj-oR

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 8:43:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 11  
 
ตายแล้วไปไหน Vol.40 Part 1/4

# ขอขอบคุณ Lokthip channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/XVv29tMxApA?si=Q14X7NtbJD1fI7YW

ตายแล้วไปไหน Vol.40 Part 2/4
https://youtu.be/CTGuVG65TGc?si=MVpq5EaxPUN2IPk0

ตายแล้วไปไหน Vol.40 Part 3/4
https://youtu.be/sJTrLe0Ov-E?si=rO_pSS7Cz0dQqroG

ตายแล้วไปไหน Vol.40 Part 4/4
https://youtu.be/Fvko1BNSFNs?si=xdI6PUOsfHS7S6XO

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 12  
 
Broadcast Top Highlights

# ขอขอบคุณ pandapia HD channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/gwMAEk0jvoQ?si=qINGtc0Ub5gaLvc2

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:01:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 13  
 
Hotel California [ Cover ] by วีระ โชติวิเชียน

# ขอขอบคุณ วีระ โชติวิเชียร channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/ZVEx2MiIqzQ?si=SL0mN5vb1SpPwqPv

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:04:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 14  
 
Boyd Kosiyabong - ใคร ? feat. Pod Moderndog [ Official MV ]

# ขอขอบคุณ Bakery music [ Official ] channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/2w-QR1v3QGk?si=675tLnePC7HacilH

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:09:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 15  
 
H - ความลับ ( Secret )

# ขอขอบคุณ DOJO CITY channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/wUag1T6YZlU?si=odp1p2AwaszmOihI

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:15:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 16  
 
H - วันที่เธอดูแปลก ( The Day You Look So Strange )

https://youtu.be/gDjq-t29nJk?si=H0PK5sfIp8G1DMKk
   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:17:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 17  
 
ชมรมขนหัวลุก | ตอนมนต์เพลงปีศาจ

# ขอขอบคุณ Workpoint classic channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/JmnCpbv-_Uc?si=74clrnuDXjRLACTw

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:21:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 18  
 
บัลลังก์เมฆ Ep.01 ( Full Ep ) | 24 มิ.ย. 66 | one 31

# ขอขอบคุณช่อง one 31 channel มา ณ ที่นี้ด้วยครับ #

https://youtu.be/FVRzPTxib5E?si=G8OMMBxypB1nQGuB

   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:24:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 19  
 
บัลลังก์เมฆ Ep.02 ( Full Ep ) | 25 มิ.ย. 66 | one 31

https://youtu.be/UySQp3S4bkE?si=4QLhcXgtdpde6doi


   rockonyou      18 ต.ค. 66   เวลา 9:28:00    IP = 66.108.162.103
 


  คำตอบที่ 20  
 

ขอบคุณมากๆ ครับพี่
อนุโมทนา สาธุครับผม


   สมาชิกแบบพิเศษ      ชิตชัย      18 ต.ค. 66   เวลา 16:58:00    IP = 171.5.246.107
สมาชิกแบบพิเศษ  
 


  คำตอบที่ 21  
 
อนุโมทนาครับคุณชิตชัย ยินดีเสมอครับ ขอให้โชคดีครับ


   rockonyou      19 ต.ค. 66   เวลา 11:25:00    IP = 66.108.162.103
 
 

Bigtone.in.th Online Music Store

Yamahaตั้งกระทู้ Login ก่อน Click ที่นี่
ผู้ตอบ :
รูปภาพ:  ( ไม่เกิน 150 K )
ข้อความ :
 

any comments, please e-mail   guitarthai@gmail.com (นายดู๋ดี๋)
© All rights reserved 1999 - 2015. All contents in this web site are the properties of www.guitarthai.com and Saratoon Suttaket